THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ INTERNET FPT

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

A. Hình thức trả sau từng tháng

- Người đứng tên đăng ký cần một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang.

- Có một trong các loại giấy tờ chứng minh nhà chính chủ sau đây :

  • Hộ khẩu tại địa chỉ lắp đặt có tên người đăng ký lắp đặt dịch vụ trong sổ.

  • Giấy tờ chủ quyền nhà, đất tại địa chỉ lắp đặt do người đăng ký lắp đặt đứng tên.

  • Sổ tạm trú(KT3) có tên người đăng ký lắp đặt dịch vụ trong sổ.

  • Hóa đơn điện tháng gần nhất đứng tên người đăng ký dịch vụ FPT Telecom có địa chỉ trùng với địa chỉ đăng ký dịch vụ.

Nếu không có một trong các loại giấy tờ chứng minh nhà chính chủ trên, đăng ký trả trước 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng tiền đặt cọc thuê bao 660.000đ cho gói cước cá nhân hoặc 3.000.000đ cho gói cước doanh nghiệp, tiền đặt cọc này sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13.

B. Hình tức trả trước 3 tháng

Do ảnh hưởng của dịch Covy 19 nên FPT Telecom mở thêm hình thức trả trước 3 tháng cho quý khách

- Chỉ cần CMND bản chính và đóng trước 3 tháng cước thuê bao theo giá cước hiện hành

- Quý khách sẽ được lắp đặt miễn phí modem wifi khi đăng ký Internet đơn lẻ hoặc miễn phí modem và đầu thu truyền hình thứ nhất của FPT Telecom

- Lắp đặt miễn phí trong 24h

C. Hình tức trả trước 6 tháng, 12 tháng

- Người đứng tên đăng ký cần một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang.

đăng ký lắp mạng

 

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

- Hộ chiếu (passport).

- Đặt cọc thuê bao 660.000đ cho gói cước cá nhân hoặc 3.000.000đ cho gói cước doanh nghiệp, tiền đặt cọc này sẽ được trả lại sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng dịch vụ.

Lưu ý :

- Nếu cung cấp bản sao của các giấy tờ nêu trên phải có thị thực không quá 03 tháng gấn nhất.

- Các các giấy tờ nêu trên không bị tẩy xóa, chữ và số phải còn nhìn rõ được bằng mắt thường.

- Hợp đồng đăng ký dịch vụ phải do người đứng tên trên hợp đồng ký tên.

- Nếu đóng từng tháng, giấy tờ nhà hoặc chủ quyền có đồng sở hữu thì người nào đứng tên đều được.

 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

A. Hình thức trả sau từng tháng

  1. Con dấu tròn của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đăng ký dịch vụ.

  2. Chữ ký của người đại diện hợp pháp, trường hợp ký thay phải có giấy ủy quyền.

  3. Một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc Giấy thành lập cơ quan nhà nước, sự nghiệp có địa chỉ đăng ký trùng với địa chỉ lắp đặt dịch vụ.

Nếu các giấy tờ trên có địa chỉ đăng ký không trùng với địa chỉ lắp đặt dịch vụ thì phải đăng ký hình thức trả trước 6 tháng, 12 tháng hoặc đặt cọc theo quy định như sau

+ Gói cước Super65 đặt cọc 660.000 đồng, tiền cọc này sẽ được trừ dần vào tiền cước, được bắt đầu từ tháng thứ 13.

+ Các gói cước Business, Public, Plus, Silver, Diamon đặt cọc 3.000.000 đồng, tiền cọc này sẽ được trừ dần vào tiền cước, được bắt đầu từ tháng thứ 13.

B. Hình tức trả trước 6 tháng, 12 tháng

  1. Con dấu tròn của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đăng ký dịch vụ

  2. Chữ ký của người đại diện hợp pháp, trường hợp ký thay phải có giấy ủy quyền.

  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy thành lập cơ quan nhà nước, sự nghiệp.

Lưu ý :

- Nếu cung cấp bản sao của các giấy tờ nêu trên phải có thị thực không quá 03 tháng gấn nhất.

- Phải có giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Các các giấy tờ nêu trên không bị tẩy xóa, chữ và số phải còn nhìn rõ được bằng mắt thường.

- Trường hợp các giấy phép kinh doanh mẫu cũ vẫn được chấp nhận, liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn thêm.

- Trường hợp Công ty Cố phần, Công ty TNHH, Cty Hai thành viên thì những người có tên trong giấy phép kinh doanh đều có thể ký trên hợp đồng.

Đăng ký internet FPT hình thức trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng thì thủ tục đơn giản hơn rất nhiều